UcanSupurge  
Ana Sayfa  | English  | Arşiv  |
18. Festival Temamız: 18'in Halleri

Bu yıl Uçan Süpürge, film festivalinin 18. yılını kutlayacak! 18 yaş nasıl dönüm noktasıysa yaşamda, bu sene 18. yılını kutlayacak festival de Uçan Süpürge tarihinde öyle dönüm noktası olacak.  Bu yıl gençlerin  - ve hep genç kalanların- festivali olsun istedik. Bu düşünceyle temamızı 18! olarak belirledik. Ve dedik ki:

Hep 18!
        Hiç 18!                                                      18. USUKFF Afişi
              Çok 18!
                      Tek 18!

18 yaş biriciktir, özlenendir, bireyin nezdinde özgür olmaktır. Bu yüzden Tek 18 yaşanır, yaşamda milat gibi. O yaşa kadar çocuk hakları ekseninde korunan ergen,  sosyal Devlet’in nezdinde 18’inde vatandaş olur,  ergenlikten erginliğe geçer.  Gençliğe geçiş “özgürlük” olarak yorumlanır.  Hukuksal açıdan haklara erişmek, karşılığında toplumsal sorumlulukları yerine getirmektir.  18 yaşında askere gider nice ergin, çalışma yaşamına katılır,  vergi mükellefi olur, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, ehliyet alabilir,  kendisini yöneteni seçebilir, oy kullanabilir. Ve bu liste uzar gider.

Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 2012 yılı sonu itibariyle toplam 75 milyon nüfusun  %17’sini (yaklaşık 12,5 milyon) 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturur Çok 18 var! Ve gençlikle ilgili çözülmesi gereken çok da sorun var. Eğitim sorunu, genç işsizliği, nesiller arası toplumsal çatışmalar, demokratikleşme sürecinin yavaşlığı, otoriter toplumsal yapı, ataerkil aile düzeni, katı değerler sistemi, siyasi huzursuzluklar, şiddet; toplumsal cinsiyete sosyal sınıfa, etnisiteye dayalı sosyal ekonomik eşitsizlikler.

Sosyal devlet sorumluluklarını yerine getirmeyince,  yaşam o kadar da cömert olmuyor kimi gençlere. Çocukluklarını yaşamadan evlendirilen nice çocuk gelinler, çocukken çocuk doğuran genç kadınlar;  sokaklarda, sanayide, tarlada, ev içinde çalışmak zorunda kalan, okuldan alınan, şiddete maruz kalan, yerinden yurdundan kopan mülteci kampının ayazında,  değil 18, çocukluğunu dahi yaşayamamış nice Hiç 18’ler var bu coğrafyada.  

Peki ya Hep 18‘ler? Onlar, içlerindeki çocuğun sesini coşkusunu kaybetmeyenler,  yaşadıkları zorluklara, yüzlerinde derinleşen çizgilere, beyazlayan saçlarına inat hep18 hissedenler. Tüm yenilgileri kenarı koyup, hayallerinin peşinden gitme gücünü içlerindeki çocuğun gizli serüvenlerinden yaratan 18’ler.

Bunlar bizim aklımıza gelenler. Peki ya sizin 18’siniz ne? Gelin bu festivalde hep birlikte bu sorunun 18‘in hallerinin peşine düşelim.

TUIK. 2014. İstatistiklerle Gençlik, 2011. Ankara